Neurologisk årsagsbehandling af læringsbesvær, arbejdshukommelse, samt synsproblemer

Dorthe Borgkvists CV

Dorthe Borgkvist har i mange år undervist danske optometrister og er forfatter på Det gode syns betydning for læseprocessen 1998, der modtog en pris på 25.000 kr. 

Dorthe har undervist og/eller holdt kurser for:
Adoptivforeningen, Piskesmældsforeningen og SFO-personale, børnehavepersonale, skolelærere, speciallæselærere, skolepsykologer, læger, sundhedsplejersker, øjenlæger, atleter, forældre til børn med læse- eller indlæringsbesvær med flere.     

2018 - Valgt ind i Aarhusbyråd, og sidder i børn og unge udvalget.

2018 - Underviste lærere/pædagoger på H. C. Andersensskolen i Vollsmose, Odense.

2017 - Underviste lærere/pædagoger på specialskolen Vesterbakkeskolen i Randers.

2015 - Underviste lærere/pædagoger på flere forskellige skoler på Færøerne.

2014 - Underviste lærere/pædagoger på Fussingø-Egnens Friskole, Børnehave og Vuggestue ved Randers.

2012 - Underviste lærere/pædagoger på flere forskellige skoler i Dubai, de Forenede Arabiske Emirater.

2011 - Hjernens gåder. Kursusforløb á 16 lektioner på Århus Folkeuniversitet.   

2011 - Deltagelse i "Skole og Forældre" Regionskursus. "Din teenager skal coaches - ikke opdrages" ved Arne Nielsson. "Verdens bedste folkeskole - kan man det uden mad" ved Trine Vestermark Hansen og Jesper Schaarup. "Introduktion til forældrelinjen" ved Solveig Gaardsmand. 

2011 - Positiv Psykologi. Kursusforløb på Århus Folkeuniversitet på 12 lektioner. 

2010 - Deltagelse i "Skole og Forældre" Regionskursus (Hvert år) 

2009 - 'Kognitiv adfærd' ved psykolog Jeppe Budde,18 lektioner på Århus universitet. 

2009 - 'Motorik, indlæring og hjernens udvikling ved for tidligt fødte'. Deltagelse i Kursus i Odense. 

2009 - 'The 20th European Conference of Neuro-Development i England'. 

2009 - Artikulationskursus ved John Brogård. 

2009 - Autorisation fra Kjeld Johansen, Baltic Dyslexia Research Lab ApS. Praktiserer lydterapi - audiometri og dikotisk lytning - med udarbejdelse af individuel lydterapi.

2008 - Informationskursus ved Kjeld Johansen og Optikerforeningen på Randers Tekniske Skole

2008 - 2 dage ved Nordisk Kongres for børn med læsevanskeligheder, Bornholm, Danmark.

2008 - Informationskursus ved Ann-Elisabeth Knudsen: Er der hul igennem

2007 - Opfølgning på anvendelse af audiometri og dikotisk lytning ved Kjeld Johansen, PhD,  Baltic Dyslexia Research lab.

2006 - Informationskursus ved Ann-Elisabeth Knudsen: "Seje drenge og superseje piger"

2006 - Diplom for 10 år som gymnastiklærer i HIK Harlevs gymnastikafdeling.

2006 - 2 dages kursus i anvendelse af audiometri og dikotisk lytning ved Kjeld Johansen, PhD, Baltic Dyslexia Research lab.

2006 - 5 dages kursus i Visio-Cognitive Development ved Harry Wachs i Washington, USA.

2006 - 19 timers undervisning i Kraskin- Skeffington Symposium on Vision, Washington, USA.   

2005 - Kursus i svagsynede børn og unge ved Jette Marker, Danmark.           

2004 - Kursus i udvidet synsprøveanalyse ved optiske fagskolelærere Ivan Nisted og Thomas Østergaard Pedersen.

2003 - 30 lektioner i Videreuddannelse i grundmotorik ved børnelæge og forfatter Bente Pedersen og motoriklærer Anne Brodersen.

2003 - 3 dage ved Congress of Behavioral Optometry.    

2003 - 27 timers kursus i Piagetians Visual-Cognitive Development ved Harry Wachs i Washington, USA.

2003 -  Kursus i Håndtering af den myopiske klient (den nærsynede klient) ved Paul Alan Harris i USA.

2002 - Fødte en søn -Jacob.

2002 - 3 dages opfølgende kursus om skelen og ‘dovent øje’, Strabismus and Amblyopia ved Donald J. Getz.

2002 - Kursus i prismer og brillekorrektion og hvornår der bør trænes i stedet ved Ivan Nisted, Optiker Faghøjskolen.

2001 - 2 dages kursus i Neurologisk forståelse for 3D-syn ved Morton Daviess, Washington, USA.

2001 - Kursus i Børn og Synsprøver ved speciallæge i øjensygdomme overlæge Hans Ulrik Møller, Viborg Sygehus, Danmark.

1999 - Kursusrække: 33 timers undervisning i Okulær Neuroanatomi ved Dick Bruenech, PhD, Højskolen i Buskerus, Norge.

1999 - 2 dage ved Faglig Konference, Middelfart, Danmark.

1999 -  Medlem af Dansk Optometri og Kontaktlinseselskab (DOKS).

1998 -1999 - 240 timer ved årskursus i Grundmotorik ved børnelæge og forfatter Bente Pedersen og motoriklærer Anne Brodersen.

1998 - Fødte en datter -Julie.

1998 - Medlem af International Center for Education in Behavioral Optometry (ICEBO).

1997 - Kursus i Reflekser ved Katarina Johannesen-Alvegard fra Göteborg, Sverige.

1997 -  5 dages kursus med teori og praksis for optikere med erfaring i synstræning for børn med indlæringsproblemer ved Harry Wachs.

1997 - Gifter mig med Ole Borgkvist.

1997 - 19 timers undervisning i 'Kraskin-Skeffington Symposium on Vision'.

1997 - 14 timers undervisning i 'Behavioral Vision' på Baltimore Academy for Behavioral Optometry.

1997 - 3 dages kursus i 'Vision and Neurology from Fetus to School Age' ved Albert A. Sutton.

1996 - Opstartede egen klinik.

1996 - Dansk uddannelse i samsyn (binokulært syn).

1996 - Uddannet i svagsyn.

1995 -1996 - Uddannselse i USA som samsynsoptiker:
21 timers undervisning i Vision Development: Diagnosis and Therapy i Palm Springs i 1995.
49 timers undervisning i Vision Therapy på Baltimore Academy for Behavioral Optometry i 1995.
Ophold på OEP (Optometric Extension Program) -kontoret i Californien.
Desuden ophold på akademier og universitetsbesøg i Los Angeles samt praktisk erfaring i klinikker med synstræning:
The Vision and Conceptual Development Center, Washington D.C. ved Harry Wachs.
Specializing in Vision Problems which Influence Academics, Athletic and Executive. Achievement, Washington D.C., USA, ved Morton Davis.
Developmental Vision Care California by Donald J. Getz.
Newport Beach Developmental Optometry Group i Califonien ved Beth E. Ballinger.
Optometric Vision Development Center i Californien ved Claude A. Valenti.
Baltimore Vision Fitness Center, Baltimore, ved Paul A. Harris.
Klinik i San Diego ved Robert Sandet.

1994 - Uddannet i erhvervsoptometri.

1994 - Uddannet i kontaktlinsetilpasning.

1993 -1995 - 140 timers undervisning: Series of Courses to practice Behavioral Optometry ved Paul A. Harris Timonium, USA.

1992 - 1995 - Erhvervserfaring i optometri.

1992 - Startede med at læse neurologi og hjernens opfattelse af indlæring.

1991 - Jordomrejse med rygsæk.

1988 - 1991 - Ervervserfaring i optometri.

1983 - 1988 - Optikeruddannelse. 

1983 - Startede gymnastiklæreruddannelse via DGI-kurser med fysioterapeuter og sommerophold på de danske idrætshøjskoler.