Neurologisk årsagsbehandling af læringsbesvær, arbejdshukommelse, samt synsproblemer

Vi afholder gerne kursus

Optimer koncentration og læring for skolebørn og voksne

Træn hjernens evne til at holde kroppen i ro og bruge synet og hørelsen optimalt, så arbejdshukommelse og læringsprocessen bliver god. Skriv eller ring til os hvis du vil have vores kursusfolder eller er interesseret i et kursus.

Betal for tre personer og få hele din personalegruppe med, max 20 personer.

Kursus 1: Nedsat koncentration kan skyldes følesansen.

Kender du en elev

 • der har svært ved at sidde stille på en stol og koncentrere sig? 
 • hvor det ser ud som om, barnet har myrer i numsen?

Dette kan skyldes en primitiv refleks, der ikke er velstimuleret. Barnet gør dermed en ubevidst bevægelse i bækkenet hver gang en bukselinning eller et ryglæn berører ryggen. 
Kender du en elev

 • der ikke mærker kulde eller varme? Fx elever der i frikvarteret løber ud i sne og frost uden sko og jakke eller har gummistøvler, lange ærmer og lange bukser på i sommervarmen? 

Du kan nemt hjælpe disse elever, da deres problem er, at følesansen er for inaktiv. Hvis en elev altid kommer op og slås med andre børn, kan det skyldes en overaktiv følesans. Et strejf føles som et slag, og eleven slår igen. På kursus 1 gennemgås teori, testning og træning af følesansen. Er du lærer kan du efterfølgende instruere forældre eller SFO personale til træningen, så eleven kan sidde stille og koncentrere sig. 

Optimer koncentration og læring for skolebørn og voksne

Træn hjernens evne til at holde kroppen i ro og bruge synet og hørelsen optimalt, så arbejdshukommelse og læringsprocessen bliver god. Skriv eller ring til os hvis du vil have vores kursusfolder eller er interesseret i et kursus.

Betal for tre personer og få hele din personalegruppe med, max 20 personer.

Kursus 1: Nedsat koncentration kan skyldes følesansen.

Kender du en elev

Dette kan skyldes en primitiv refleks, der ikke er velstimuleret. Barnet gør dermed en ubevidst bevægelse i bækkenet hver gang en bukselinning eller et ryglæn berører ryggen. 
Kender du en elev

Du kan nemt hjælpe disse elever, da deres problem er, at følesansen er for inaktiv. Hvis en elev altid kommer op og slås med andre børn, kan det skyldes en overaktiv følesans. Et strejf føles som et slag, og eleven slår igen. På kursus 1 gennemgås teori, testning og træning af følesansen. Er du lærer kan du efterfølgende instruere forældre eller SFO personale til træningen, så eleven kan sidde stille og koncentrere sig. 

Optimer koncentration og læring for skolebørn og voksne

Træn hjernens evne til at holde kroppen i ro og bruge synet og hørelsen optimalt, så arbejdshukommelse og læringsprocessen bliver god. Skriv eller ring til os hvis du vil have vores kursusfolder eller er interesseret i et kursus.

Betal for tre personer og få hele din personalegruppe med, max 20 personer.

Kursus 1: Nedsat koncentration kan skyldes følesansen.

Kender du en elev

Dette kan skyldes en primitiv refleks, der ikke er velstimuleret. Barnet gør dermed en ubevidst bevægelse i bækkenet hver gang en bukselinning eller et ryglæn berører ryggen. 
Kender du en elev

Du kan nemt hjælpe disse elever, da deres problem er, at følesansen er for inaktiv. Hvis en elev altid kommer op og slås med andre børn, kan det skyldes en overaktiv følesans. Et strejf føles som et slag, og eleven slår igen. På kursus 1 gennemgås teori, testning og træning af følesansen. Er du lærer kan du efterfølgende instruere forældre eller SFO personale til træningen, så eleven kan sidde stille og koncentrere sig. 

Optimer koncentration og læring for skolebørn og voksne

Træn hjernens evne til at holde kroppen i ro og bruge synet og hørelsen optimalt, så arbejdshukommelse og læringsprocessen bliver god. Skriv eller ring til os hvis du vil have vores kursusfolder eller er interesseret i et kursus.

B etal for tre personer og få hele din personalegruppe med, max 20 personer.

Kursus 1: Nedsat koncentration kan skyldes følesansen.

Kender du en elev

 • der har svært ved at sidde stille på en stol og koncentrere sig? 
 • hvor det ser ud som om, barnet har myrer i numsen?

Dette kan skyldes en primitiv refleks, der ikke er velstimuleret. Barnet gør dermed en ubevidst bevægelse i bækkenet hver gang en bukselinning eller et ryglæn berører ryggen. 
Kender du en elev

 • der ikke mærker kulde eller varme? Fx elever der i frikvarteret løber ud i sne og frost uden sko og jakke eller har gummistøvler, lange ærmer og lange bukser på i sommervarmen? 

Du kan nemt hjælpe disse elever, da deres problem er, at følesansen er for inaktiv. 

Hvis en elev altid kommer op og slås med andre børn, kan det skyldes en overaktiv følesans. Et strejf føles som et slag, og eleven slår igen. På kursus 1 gennemgås teori, testning og træning af følesansen. Er du lærer kan du efterfølgende instruere forældre eller SFO personale til træningen, så eleven kan sidde stille og koncentrere sig.

Kursus 2: Øjnenes læsebevægelser, for lavt/højt aktivitetsniveau eller tendens til køresyge.

Balanceorganet i det indre øre har et neurologisk samarbejder med de muskler, der får øjnene til at bevæge sig fra side til side i læsebevægelser. Derfor er det vigtigt, at dette organ er velstimuleret ellers:

 • kan læsebevægelserne give svimmelhed og ubehag
 • vil eleven forsøge at undgå læsning. (skal lige tisse eller spidse blyanten). 

Er øjnenes læsebevægelser ikke optimale kan eleven

 • springe ord over ved læsning 
 • have svært ved linjeskift. (gentager det læste eller hopper en linje over). 

Du kan hjælpe, da disse børns balanceorgan i det indre øre, og dermed opfattelsen i det centrale nervesystem, kan stimuleres. Til elever der er meget aktive, og hvor der er ”fuld damp på” hele tiden, kan man give en effektiv træning, der hjælper med at ”lukke dampen ud”. 
På kursus 2 gennemgås teori, testning og træning af balanceorganet i det indre øre. Er du lærer, kan du efterfølgende instruere forældre eller SFO personale i træningen, så læsehastigheden stiger.

Kursus 3: Elever med nedsat læsehastighed.

Elever skal trænes i kropskendskab og kropskoordination, da det er højre og venstre øjes koordination skal bruges til læsehastighed. 
Musklernes hvilespænding (muskeltonus) kan være for lav, dette ses ved elever der har svært ved at spænde musklerne. De hænger i alle led. 
Kursus 3 gennemgår hvordan lillehjerne samler impulserne fra højre og venstre hjernehalvdel og danner grundlag for god koordination og hurtige læsebevægelser.

Kursus 2: Øjnenes læsebevægelser, for lavt/højt aktivitetsniveau eller tendens til køresyge.

Balanceorganet i det indre øre har et neurologisk samarbejder med de muskler, der får øjnene til at bevæge sig fra side til side i læsebevægelser. Derfor er det vigtigt, at dette organ er velstimuleret ellers:

Er øjnenes læsebevægelser ikke optimale kan eleven

Du kan hjælpe, da disse børns balanceorgan i det indre øre, og dermed opfattelsen i det centrale nervesystem, kan stimuleres. Til elever der er meget aktive, og hvor der er ”fuld damp på” hele tiden, kan man give en effektiv træning, der hjælper med at ”lukke dampen ud”. 
På kursus 2 gennemgås teori, testning og træning af balanceorganet i det indre øre. Er du lærer, kan du efterfølgende instruere forældre eller SFO personale i træningen, så læsehastigheden stiger.

Kursus 2: Øjnenes læsebevægelser, for lavt/højt aktivitetsniveau eller tendens til køresyge.

Balanceorganet i det indre øre har et neurologisk samarbejder med de muskler, der får øjnene til at bevæge sig fra side til side i læsebevægelser. Derfor er det vigtigt, at dette organ er velstimuleret ellers:

Er øjnenes læsebevægelser ikke optimale kan eleven

Du kan hjælpe, da disse børns balanceorgan i det indre øre, og dermed opfattelsen i det centrale nervesystem, kan stimuleres. Til elever der er meget aktive, og hvor der er ”fuld damp på” hele tiden, kan man give en effektiv træning, der hjælper med at ”lukke dampen ud”. 
På kursus 2 gennemgås teori, testning og træning af balanceorganet i det indre øre. Er du lærer, kan du efterfølgende instruere forældre eller SFO personale i træningen, så læsehastigheden stiger.

Kursus 3: Elever med nedsat læsehastighed.

Elever skal trænes i kropskendskab og kropskoordination, da det er højre og venstre øjes koordination skal bruges til læsehastighed. 
Musklernes hvilespænding (muskeltonus) kan være for lav, dette ses ved elever der har svært ved at spænde musklerne. De hænger i alle led. 
Kursus 3 gennemgår hvordan lillehjerne samler impulserne fra højre og venstre hjernehalvdel og danner grundlag for god koordination og hurtige læsebevægelser.

Kursus 3: Elever med nedsat læsehastighed.

Elever skal trænes i kropskendskab og kropskoordination, da det er højre og venstre øjes koordination skal bruges til læsehastighed. 
Musklernes hvilespænding (muskeltonus) kan være for lav, dette ses ved elever der har svært ved at spænde musklerne. De hænger i alle led. 
Kursus 3 gennemgår hvordan lillehjerne samler impulserne fra højre og venstre hjernehalvdel og danner grundlag for god koordination og hurtige læsebevægelser.

Kursus 4: Nedsat læsehastighed, læser bagfra eller ombytter ”b” og ”d”.

Børn, der har problemer med at lære klokken, finde vej, bytter om på tal og bogstaver som f.eks. >b= og >d=, >is= der bliver til >si= eller >12', der bliver til >21'? Dem kan du hjælpe ved at arbejde med øjenmotorik og kropskendskab samt lave rum- og retningslege.

Kender du børn, der falder ned af stolen? Har svært ved at stå stille på et ben og svinge det andet eller som har svært ved at lære at cykle? Så er det koordinations rum-/retnings centret i hjernen du skal lære om. 
Koordinationscenter for øjets muskulatur sidder samme sted i hjernen som kroppens. Derfor er det vigtigt at kende noget til den grundlæggende motoriske træning, for at få optimeret de ypperste motoriske bevægelser vi har, nemlig øjenbevægelserne. Øjets muskulatur styrer og koordinerer de vandrette læsebevægelser og de skrå linjeskift vi benytter os af, når vi læser. 
Kursus 4 giver dig viden om kroppen og grundkoordination.

Kursus 5: Nedsat håndskrift. Nedsat koordination mellem øje-hånd eller øje-fod

Har eleven svært ved at

 • skrive hurtigt 
 • skrive læseligt 
 • gribe eller ramme en bold 

eller virker eleven klodset og vælter ting, kan dette afhjælpes. Træning af øje/hånd-koordination, håndmotorik og øjenmotorik giver bedring på dette. Kniber det med at ramme fodboldmålet og drible med bolden? Så er det øje /fod-koordination der skal trænes. Dette kursus styrker også elevens evner til at tegne samt bedre kopiering ved skrivning og hurtigere skrivehastighed. Kursus 5 handler om øje-hånd samt øje-fod koordinationslege. Disse fremmer samarbejdet mellem øje og hånd så håndskriften og maskinskrift med ti-finger systemet kan udvikles.

Kursus 4: Nedsat læsehastighed, læser bagfra eller ombytter ”b” og ”d”.

Børn, der har problemer med at lære klokken, finde vej, bytter om på tal og bogstaver som f.eks. >b= og >d=, >is= der bliver til >si= eller >12', der bliver til >21'? Dem kan du hjælpe ved at arbejde med øjenmotorik og kropskendskab samt lave rum- og retningslege.

Kender du børn, der falder ned af stolen? Har svært ved at stå stille på et ben og svinge det andet eller som har svært ved at lære at cykle? Så er det koordinations rum-/retnings centret i hjernen du skal lære om. 
Koordinationscenter for øjets muskulatur sidder samme sted i hjernen som kroppens. Derfor er det vigtigt at kende noget til den grundlæggende motoriske træning, for at få optimeret de ypperste motoriske bevægelser vi har, nemlig øjenbevægelserne. Øjets muskulatur styrer og koordinerer de vandrette læsebevægelser og de skrå linjeskift vi benytter os af, når vi læser. 
Kursus 4 giver dig viden om kroppen og grundkoordination.

Kursus 4: Nedsat læsehastighed, læser bagfra eller ombytter ”b” og ”d”.

Børn, der har problemer med at lære klokken, finde vej, bytter om på tal og bogstaver som f.eks. >b= og >d=, >is= der bliver til >si= eller >12', der bliver til >21'? Dem kan du hjælpe ved at arbejde med øjenmotorik og kropskendskab samt lave rum- og retningslege.

Kender du børn, der falder ned af stolen? Har svært ved at stå stille på et ben og svinge det andet eller som har svært ved at lære at cykle? Så er det koordinations rum-/retnings centret i hjernen du skal lære om. 
Koordinationscenter for øjets muskulatur sidder samme sted i hjernen som kroppens. Derfor er det vigtigt at kende noget til den grundlæggende motoriske træning, for at få optimeret de ypperste motoriske bevægelser vi har, nemlig øjenbevægelserne. Øjets muskulatur styrer og koordinerer de vandrette læsebevægelser og de skrå linjeskift vi benytter os af, når vi læser. 
Kursus 4 giver dig viden om kroppen og grundkoordination.

Kursus 5: Nedsat håndskrift. Nedsat koordination mellem øje-hånd eller øje-fod

Har eleven svært ved at

eller virker eleven klodset og vælter ting, kan dette afhjælpes. Træning af øje/hånd-koordination, håndmotorik og øjenmotorik giver bedring på dette. Kniber det med at ramme fodboldmålet og drible med bolden? Så er det øje /fod-koordination der skal trænes. Dette kursus styrker også elevens evner til at tegne samt bedre kopiering ved skrivning og hurtigere skrivehastighed. Kursus 5 handler om øje-hånd samt øje-fod koordinationslege. Disse fremmer samarbejdet mellem øje og hånd så håndskriften og maskinskrift med ti-finger systemet kan udvikles.

Kursus 5: Nedsat håndskrift. Nedsat koordination mellem øje-hånd eller øje-fod

Har eleven svært ved at

eller virker eleven klodset og vælter ting, kan dette afhjælpes. Træning af øje/hånd-koordination, håndmotorik og øjenmotorik giver bedring på dette. Kniber det med at ramme fodboldmålet og drible med bolden? Så er det øje /fod-koordination der skal trænes. Dette kursus styrker også elevens evner til at tegne samt bedre kopiering ved skrivning og hurtigere skrivehastighed. Kursus 5 handler om øje-hånd samt øje-fod koordinationslege. Disse fremmer samarbejdet mellem øje og hånd så håndskriften og maskinskrift med ti-finger systemet kan udvikles.

Kursus 6: Muskel- og ledspændinger kan nedsætte koncentrationen, give kropsuro og forstyrre læringsprocessen.

Børn, der har svært ved at sidde stille og koncentrere sig skal øves i grundbalance. På kursus 6 lærer du om kroppens opbygning og får metoder til at afhjælpe for slappe eller for spændte muskler, der giver kropsuro, nedsat koncentration og læring.

Kursus 7: Kender du børn, der ikke udvikler sig inden for normen?

Primitive reflekser er til stede, før barnet bliver født og de hjælper til ved fødslen. Det er primitive reflekser, der gør at barnet lærer at spise og bevæge sig. Erfaringer med at se og forstå bevægelse, kropskendskab og koordination gør, at de primitive reflekser er forståelige. Primitive reflekser kan benyttes til at kontrollere, om den grundmotoriske træning er færdig. Barnet har brug for de primitive reflekser for at få sanserne til at arbejde sammen. 
Når en refleks bliver benyttet mange gange, giver det hjernen en meningsfyldt erfaring, så bevægelsesmønstre genkendes. Herefter vælger hjernen bevidst at benytte refleksen eller ikke at benytte den, og gør dermed refleksen til en bevidst handling. 
En ikke bevidstgjort refleks hindrer kroppen i sin videre udvikling, hindrer koncentration og læring. Derfor er det vigtigt at kende de primitive reflekser, da de kan være den neurologiske årsag til, at hjernen ikke opnår optimal koncentration og læring. Få øvelser til årsagerne og se eleven flytte sig flere klassetrin på et år.

Kursus 6: Muskel- og ledspændinger kan nedsætte koncentrationen, give kropsuro og forstyrre læringsprocessen.

Børn, der har svært ved at sidde stille og koncentrere sig skal øves i grundbalance. På kursus 6 lærer du om kroppens opbygning og får metoder til at afhjælpe for slappe eller for spændte muskler, der giver kropsuro, nedsat koncentration og læring.

Kursus 6: Muskel- og ledspændinger kan nedsætte koncentrationen, give kropsuro og forstyrre læringsprocessen.

Børn, der har svært ved at sidde stille og koncentrere sig skal øves i grundbalance. På kursus 6 lærer du om kroppens opbygning og får metoder til at afhjælpe for slappe eller for spændte muskler, der giver kropsuro, nedsat koncentration og læring.

Kursus 7: Kender du børn, der ikke udvikler sig inden for normen?

Primitive reflekser er til stede, før barnet bliver født og de hjælper til ved fødslen. Det er primitive reflekser, der gør at barnet lærer at spise og bevæge sig. Erfaringer med at se og forstå bevægelse, kropskendskab og koordination gør, at de primitive reflekser er forståelige. Primitive reflekser kan benyttes til at kontrollere, om den grundmotoriske træning er færdig. Barnet har brug for de primitive reflekser for at få sanserne til at arbejde sammen. 
Når en refleks bliver benyttet mange gange, giver det hjernen en meningsfyldt erfaring, så bevægelsesmønstre genkendes. Herefter vælger hjernen bevidst at benytte refleksen eller ikke at benytte den, og gør dermed refleksen til en bevidst handling. 
En ikke bevidstgjort refleks hindrer kroppen i sin videre udvikling, hindrer koncentration og læring. Derfor er det vigtigt at kende de primitive reflekser, da de kan være den neurologiske årsag til, at hjernen ikke opnår optimal koncentration og læring. Få øvelser til årsagerne og se eleven flytte sig flere klassetrin på et år.

Kursus 7: Kender du børn, der ikke udvikler sig inden for normen?

Primitive reflekser er til stede, før barnet bliver født og de hjælper til ved fødslen. Det er primitive reflekser, der gør at barnet lærer at spise og bevæge sig. Erfaringer med at se og forstå bevægelse, kropskendskab og koordination gør, at de primitive reflekser er forståelige. Primitive reflekser kan benyttes til at kontrollere, om den grundmotoriske træning er færdig. Barnet har brug for de primitive reflekser for at få sanserne til at arbejde sammen. 
Når en refleks bliver benyttet mange gange, giver det hjernen en meningsfyldt erfaring, så bevægelsesmønstre genkendes. Herefter vælger hjernen bevidst at benytte refleksen eller ikke at benytte den, og gør dermed refleksen til en bevidst handling. 
En ikke bevidstgjort refleks hindrer kroppen i sin videre udvikling, hindrer koncentration og læring. Derfor er det vigtigt at kende de primitive reflekser, da de kan være den neurologiske årsag til, at hjernen ikke opnår optimal koncentration og læring. Få øvelser til årsagerne og se eleven flytte sig flere klassetrin på et år.

Kursus 8: Nedsat koncentration i rum med baggrundsstøj. Stavebesvær eller svært ved at lære et ekstra sprog?

Nedsat koncentration,

 • når der er biler, der kører forbi skolen? 
 • når andre elever løber på gangen? 
 • når andre elever flytter en stol eller lign.?

Har svært ved at opfatte en fællesbesked, en matematik forklaring eller virker lydfølsom? Kan være højtråbende og har svært ved at tale stille? 
Dette skyldes nedsat samarbejde mellem højre og venstre øres hørelse. Eleven kan godt have to gode hørelser, der desværre ikke samarbejder. Som to stærke hænder, der ikke har lært at binde en sløjfe. 
Dette kan også gøre svært at

 • udtale ord korrekt 
 • læse og læse højt 
 • stave lydrette ord 
 • lære et ekstra sprog (engelsk / tysk)  

Talecentret sidder lige ved siden af hørecentret i hjernen Talen er afhængig af hørelsen, dette kendes fra døvstumme. Derfor er det vigtigt at kende den neurologiske teori bag, så det er muligt at hjælpe personer med tale-/hørebesvær. 
På kursus 8 vil du lære hvordan disse børn skal hjælpes.

Kursus 9 og 10: Svært ved at koncentrere sig i et rum med bevægelser. Nedsat ordgenkendelse og retstavningsbesvær af ord der ikke er lydrette. Nedsat visuel arbejdshukommelse

Har du:

 • elever der kan genfortælle en historie ordret, når den er læst op for dem, men som har svært ved at klare sig igennem en tekst, når de skal bruge deres egne øjne? 
 • elever der måske er gode til matematik, men har svært ved at læse opgaven?
 • elever der har hovedpine i panden, om øjnene eller i tindingerne ved læsning? 

Så er det øjenmotorikken, du skal hjælpe med. De muskler der styrer øjets bevægelser kan trænes som alle andre af kroppen muskler. Eleven vil med træning få en flot og hurtig koordination, og læsehastigheden vil øges.

Har du 

 • elever der har svært ved at stave ord der indeholder skjulte bogstaver (fx. h, d, p, eller v), eller som staver ordene som de lyder (fx. ful i stedet for fugl og sel i stedet for selv) 
 • elever der har svært ved at stave ord, hvor en vokal udtales som en anden vokal (f.x. hinne i stedet for hende) 
 • elever der har svært ved at huske tal som 60, 70, 80 og 90, eller genkende klokken på det analoge ur.  

Disse elever har behov for at øvet synet og den visuelle hukommelse. Ellers kan ordgenkendelse og retstavning ikke falde på plads. 
På kursus 9 og 10 gennemgås synets neurologiske opbygning og de spil/lege der styrker indlæringen. Krops-, syns-, hørelses- og koncentrationslege gennemgås samt kostens betydning for disse ting. 
Disse lege kan også benyttes hjemme, i skolen eller i SFO-regi, så eleverne får en god visuel hukommelse.

Kursus 8: Nedsat koncentration i rum med baggrundsstøj. Stavebesvær eller svært ved at lære et ekstra sprog?

Nedsat koncentration,

Har svært ved at opfatte en fællesbesked, en matematik forklaring eller virker lydfølsom? Kan være højtråbende og har svært ved at tale stille? 
Dette skyldes nedsat samarbejde mellem højre og venstre øres hørelse. Eleven kan godt have to gode hørelser, der desværre ikke samarbejder. Som to stærke hænder, der ikke har lært at binde en sløjfe. 
Dette kan også gøre svært at

Talecentret sidder lige ved siden af hørecentret i hjernen Talen er afhængig af hørelsen, dette kendes fra døvstumme. Derfor er det vigtigt at kende den neurologiske teori bag, så det er muligt at hjælpe personer med tale-/hørebesvær. 
På kursus 8 vil du lære hvordan disse børn skal hjælpes.

Kursus 8: Nedsat koncentration i rum med baggrundsstøj. Stavebesvær eller svært ved at lære et ekstra sprog?

Nedsat koncentration,

Har svært ved at opfatte en fællesbesked, en matematik forklaring eller virker lydfølsom? Kan være højtråbende og har svært ved at tale stille? 
Dette skyldes nedsat samarbejde mellem højre og venstre øres hørelse. Eleven kan godt have to gode hørelser, der desværre ikke samarbejder. Som to stærke hænder, der ikke har lært at binde en sløjfe. 
Dette kan også gøre svært at

Talecentret sidder lige ved siden af hørecentret i hjernen Talen er afhængig af hørelsen, dette kendes fra døvstumme. Derfor er det vigtigt at kende den neurologiske teori bag, så det er muligt at hjælpe personer med tale-/hørebesvær. 
På kursus 8 vil du lære hvordan disse børn skal hjælpes.

Kursus 9 og 10: Svært ved at koncentrere sig i et rum med bevægelser. Nedsat ordgenkendelse og retstavningsbesvær af ord der ikke er lydrette. Nedsat visuel arbejdshukommelse

Har du:

Så er det øjenmotorikken, du skal hjælpe med. De muskler der styrer øjets bevægelser kan trænes som alle andre af kroppen muskler. Eleven vil med træning få en flot og hurtig koordination, og læsehastigheden vil øges.

Har du 

Disse elever har behov for at øvet synet og den visuelle hukommelse. Ellers kan ordgenkendelse og retstavning ikke falde på plads. 
På kursus 9 og 10 gennemgås synets neurologiske opbygning og de spil/lege der styrker indlæringen. Krops-, syns-, hørelses- og koncentrationslege gennemgås samt kostens betydning for disse ting. 
Disse lege kan også benyttes hjemme, i skolen eller i SFO-regi, så eleverne får en god visuel hukommelse.

Kursus 9 og 10: Svært ved at koncentrere sig i et rum med bevægelser. Nedsat ordgenkendelse og retstavningsbesvær af ord der ikke er lydrette. Nedsat visuel arbejdshukommelse

Har du:

Så er det øjenmotorikken, du skal hjælpe med. De muskler der styrer øjets bevægelser kan trænes som alle andre af kroppen muskler. Eleven vil med træning få en flot og hurtig koordination, og læsehastigheden vil øges.

Har du 

Disse elever har behov for at øvet synet og den visuelle hukommelse. Ellers kan ordgenkendelse og retstavning ikke falde på plads. 
På kursus 9 og 10 gennemgås synets neurologiske opbygning og de spil/lege der styrker indlæringen. Krops-, syns-, hørelses- og koncentrationslege gennemgås samt kostens betydning for disse ting. 
Disse lege kan også benyttes hjemme, i skolen eller i SFO-regi, så eleverne får en god visuel hukommelse.

Kursus 11: Ergonomisk korrekt læringsstilling

Har du:

 • Elever der klager over hovedpine eller nakkesmerter ved læsning 
 • Elever der har svært ved at sidde ved et bord og læse, uden en albue på bordpladen og en hånd til at holde hovedet 
 • Elever der trækker benene op under sig 
 • Elever som ligger hen over bordet

Hvis du kender de neurologiske forklaringer og den korrekte ergonomiske læringsstilling, kan eleven hjælpes til at sidde rigtigt, så blodforsyningen ikke stoppes og indlæringen ikke forstyrres.

Kursus 12: Matematik besvær- nedsat arbejdshukommelse.

Elever der har svært ved at gange, dividere, regne brøker, forstå fællesmængder, masseforhold, ligninger, grafer m.m. udnytter ikke deres synsforståelse optimalt. Synet er vigtigt for den logisk-matematiske opfattelse. Massefylde bliver svært at forstå, hvis man ikke har forståelsen af, at et kilo bly og et kilo fjer vejer det samme, selvom det ikke ser sådan ud. Derfor er det vigtigt, at matematik læres via synslege, så den logiske forståelse falder på plads. Disse lege/spil kan også benyttes i skoletiden eller i SFO regi, så eleverne får en god logisk- matematisk forståelse. 
Du får både teoretiske og neurologiske forklaringer samt praktisk erfaring på dette kursus.

Kursus 11: Ergonomisk korrekt læringsstilling

Har du:

Hvis du kender de neurologiske forklaringer og den korrekte ergonomiske læringsstilling, kan eleven hjælpes til at sidde rigtigt, så blodforsyningen ikke stoppes og indlæringen ikke forstyrres.

Kursus 11: Ergonomisk korrekt læringsstilling

Har du:

Hvis du kender de neurologiske forklaringer og den korrekte ergonomiske læringsstilling, kan eleven hjælpes til at sidde rigtigt, så blodforsyningen ikke stoppes og indlæringen ikke forstyrres.

Kursus 12: Matematik besvær- nedsat arbejdshukommelse.

Elever der har svært ved at gange, dividere, regne brøker, forstå fællesmængder, masseforhold, ligninger, grafer m.m. udnytter ikke deres synsforståelse optimalt. Synet er vigtigt for den logisk-matematiske opfattelse. Massefylde bliver svært at forstå, hvis man ikke har forståelsen af, at et kilo bly og et kilo fjer vejer det samme, selvom det ikke ser sådan ud. Derfor er det vigtigt, at matematik læres via synslege, så den logiske forståelse falder på plads. Disse lege/spil kan også benyttes i skoletiden eller i SFO regi, så eleverne får en god logisk- matematisk forståelse. 
Du får både teoretiske og neurologiske forklaringer samt praktisk erfaring på dette kursus.

Kursus 12: Matematik besvær- nedsat arbejdshukommelse.

Elever der har svært ved at gange, dividere, regne brøker, forstå fællesmængder, masseforhold, ligninger, grafer m.m. udnytter ikke deres synsforståelse optimalt. Synet er vigtigt for den logisk-matematiske opfattelse. Massefylde bliver svært at forstå, hvis man ikke har forståelsen af, at et kilo bly og et kilo fjer vejer det samme, selvom det ikke ser sådan ud. Derfor er det vigtigt, at matematik læres via synslege, så den logiske forståelse falder på plads. Disse lege/spil kan også benyttes i skoletiden eller i SFO regi, så eleverne får en god logisk- matematisk forståelse. 
Du får både teoretiske og neurologiske forklaringer samt praktisk erfaring på dette kursus.

Hvad får du med hjem:

Indsigt i at træne med sanseintegration og grundmotorik. Indsigt i arbejdshukommelsen, synet, hørelsen og kroppens betydning for indlæringen. 

Du får hjælp til børn og voksne: 

 • der har svært ved at sidde stille 
 • med nedsat koncentration 
 • med ustabil indlæring, tal- eller ordblinde 
 • nedsat arbejdshukommelse 
 • med nedsat motorik 
 • med socialt besvær

Kursus 1-12 giver neurologiske forklaringer og praktiske øvelser. Kurserne er opstillet i denne rækkefølge, da det er meget nemmere at forstå teorien, når det bygger på praktisk erfaring.

Hvad får du med hjem:

Indsigt i at træne med sanseintegration og grundmotorik. Indsigt i arbejdshukommelsen, synet, hørelsen og kroppens betydning for indlæringen. 

Du får hjælp til børn og voksne: 

Kursus 1-12 giver neurologiske forklaringer og praktiske øvelser. Kurserne er opstillet i denne rækkefølge, da det er meget nemmere at forstå teorien, når det bygger på praktisk erfaring.

Hvad får du med hjem:

Indsigt i at træne med sanseintegration og grundmotorik. Indsigt i arbejdshukommelsen, synet, hørelsen og kroppens betydning for indlæringen. 

Du får hjælp til børn og voksne: 

Kursus 1-12 giver neurologiske forklaringer og praktiske øvelser. Kurserne er opstillet i denne rækkefølge, da det er meget nemmere at forstå teorien, når det bygger på praktisk erfaring.