Neurologisk årsagsbehandling af læringsbesvær, arbejdshukommelse, samt synsproblemer

Diagnoser fx ADHD, Asperger, Autiseme m.fl.

Vi arbejder med de neurologiske årsager til diagnoser. Mange af de klienter der kommer i klinikken venter på udredning eller har fået det. Nogle går hjemme pga. skolevægring, andre er i almen skole, specialklasse eller specialskole. 

Vi laver dybdegående analyser af hjernens funktionaliteter og udarbejder træningsprogrammer, der stimulerer de individuelle behov. 

 Når årsagerne er optrænet og arbejdshukommelsen er løftet, lukker vi de faglige huller ved differencieret undervisning indenfor nærmeste zone for udvikling, med metoder der giver lyst til læring.

Vi har uddannede lærere der har speciale i børn med særlige behov som fx. lyderisk læsemetoder, retstavning, ordblindhed og fremmedsprog. Alle vores lærere har kendskab til de neurologiske årsager til læringsbesvær og har journalindsigt i klientens forløb. 

I den første video kan du høre om Kristian, der er blevet udredt og havde meget svært ved at læse i 2. kl. Han startede øvelser for sit syn og sin hørelse i oktober 2011. Nu er Kristian lige startet i 3 kl., og kan nu bruge sit syn i læseafstanden. Hans syn og hørelse kan nu samarbejde til at se på ordet og huske, hvad det hedder. Så nu 11 måneder senere læser Kristian med glæde og stolthed.

I anden video kan du høre hvordan en klient med skolevægring og koncentrations- og indlæringsbesvær siden 1 klasse har ændret det ved at træne i klinikken. Han er flere gange testet i skolen og har fået specialundervisning op til midt i 7. klasse, hvor han startede årsagstræning. Her i starten af 8. klasse har han ikke uro i kroppen mere. Han har nu en god koncentration og kan følge klassen uden specialundervisning. Han er idag glad for at gå i skole.

Vi arbejder med de neurologiske årsager til diagnoser. Mange af de klienter der kommer i klinikken venter på udredning eller har fået det. Nogle går hjemme pga. skolevægring, andre er i almen skole, specialklasse eller specialskole. 

Vi laver dybdegående analyser af hjernens funktionaliteter og udarbejder træningsprogrammer, der stimulerer de individuelle behov. 

 Når årsagerne er optrænet og arbejdshukommelsen er løftet, lukker vi de faglige huller ved differencieret undervisning indenfor nærmeste zone for udvikling, med metoder der giver lyst til læring.

Vi har uddannede lærere der har speciale i børn med særlige behov som fx. lyderisk læsemetoder, retstavning, ordblindhed og fremmedsprog. Alle vores lærere har kendskab til de neurologiske årsager til læringsbesvær og har journalindsigt i klientens forløb. 

I den første video kan du høre om Kristian, der er blevet udredt og havde meget svært ved at læse i 2. kl. Han startede øvelser for sit syn og sin hørelse i oktober 2011. Nu er Kristian lige startet i 3 kl., og kan nu bruge sit syn i læseafstanden. Hans syn og hørelse kan nu samarbejde til at se på ordet og huske, hvad det hedder. Så nu 11 måneder senere læser Kristian med glæde og stolthed.

I anden video kan du høre hvordan en klient med skolevægring og koncentrations- og indlæringsbesvær siden 1 klasse har ændret det ved at træne i klinikken. Han er flere gange testet i skolen og har fået specialundervisning op til midt i 7. klasse, hvor han startede årsagstræning. Her i starten af 8. klasse har han ikke uro i kroppen mere. Han har nu en god koncentration og kan følge klassen uden specialundervisning. Han er idag glad for at gå i skole.