Neurologisk årsagsbehandling af læringsbesvær, arbejdshukommelse, samt synsproblemer

Sådan ser vores forløb ud

Opstart

Sreening
Ved en opstart hos os skal du ind til en screening, som er en synsanalyse. Det er vores egen test, som gennemgår bl.a. hvor godt man ser, samsyn, læsehastighed/-bevægelse, arbejdshukommelse m.m. Den er mere dybdegående end de synsprøver øjenlæger og optikere foretager. Der er her også tid til svar på eventuelle spørgsmål og selve analysen vil blive gennemgået og forklaret med det samme.

Samhørelsesanalyse
Samhørelsesanalyse anbefales hvis man har læse-, stave-, tale- og/eller koncentrationsbesvær eller har haft hjernerystelse eller piskesmæld, som efterfølgende har givet problemer. Vi analyserer både klientens hørelse, samhørelse, hørelse i støj og udtale. Igen vil der være tid til svar på eventuelle spørgsmål og selve analysen bliver også her gennemgået og forklaret med det samme. 

Kropsstatus
Kropsstatus er nødvendigt for at opstarte et forløb. Den tager 2 timer. Her optages anamnese (spørgsmål vedr. forhistorie, medicinforbrug, evt. sygdom/diagnose m.m.), og kroppen gennemgåes. På baggrund af kropsstatusens resultat, bliver man her præsenteret for de første øvelser. Man skal forvente at bruge ca. 30 min dagligt på disse øvelser.

Efterfølgende

Lektion
Ca. hver 14. dag vil der være lektioner enten her i klinikken eller, hvis man bor længere væk, via Skype. Lektionerne er til for at følge op på øvelser, hvis der skulle være noget der er for svært eller for let, og for at sørge for at jeres motivation stadig er i top. 

Samhørelsestræning
Samhørelsestræningen kører som et sideløbende forløb i forhold til syns- og motorisk træning. Her får man ud fra samhørelsesanalysen produceret lydfiler, som skal lyttes til ca. 10 min. om dagen i 6 dage om ugen i  ca. 3 måneder. Efter 3 måneder laves ny samhørelsesanalyse. Hvis træningen skal fortsættes laves nye lydfiler ud fra den nye analyse.

Synskontrol
Hver 3. måned har vi kontrol på synet. Her vil vi tage en ny analyse af synet for at se udviklingen. Kontrollen giver os mulighed at målrette træningsforløbet bedst muligt. 

Fagligt løft
Når man er ved at være færdig med syns-, hørelses- og motorisk træning, mangler man kun et fagligt løft. Dvs. at når årsagerne til ens problemer er afhjulpet, skal man nu løftes op på alderssvarende niveau. Vi har derfor dansk, matematik og engelsk konsulenter, som bruger læringsstile og differentieret undervisning indenfor nærmeste zone for udvikling. 

Afslutning

Træner man, som vi anbefaler og ikke holder for mange pauser med øvelserne, vil man komme hurtigst i mål. Vi plejer at sige at de dage man springer over i sin træning bliver lagt på i sidste ende. Vi anbefaler også vores klienter først at afslutte forløbet, når alt er stabiliseret. Afslutter man før tid og før ens udvikling er færdig, vil der være risiko for tilbagefald. 
Når man er færdig med forløbet og dermed stopper sin træning, anbefaler vi at man kommer til ½ års og 5 års kontrol. Det giver os/jer mulighed for at se om forbedringen bevares eller om der er tilbagefald. Vi bruger det også til vores forskining for at se hvordan vores træning virker på længere sigt.


Priser står i vores velkomstmail, som kan fremsendes hvis det ønskes. Du er velkommen til at ringe eller skrive til os og oplyse din mailadresse.

Ring til os på telefon - 40 98 15 00
Eller skriv til os via mail - info@synogindlaering.dk

Flere kontakt informationer