Neurologisk årsagsbehandling af læringsbesvær, arbejdshukommelse, samt synsproblemer

Koncentration

Vi arbejder med den neurologiske årsag til koncentrationsbesvær:

  • Synskoncentration (fx. bevægelser eller andre personer i rummet kan forstyrre, dette kan optrænes).
  • Hørelseskoncentration  (fx. baggrundsstøj fra andre personer eller udefrakommende lyde, dette kan også optrænes).
  • Lydsensitivitet (hvor hjernen har fx. hyperhørelse eller tinnitus).

Sidst i forløbet tilbyder vi, ved behov, fagligt løft med differentieret undervisning inden for klientens nærmeste zone for udvikling.

Vi arbejder med den neurologiske årsag til koncentrationsbesvær:

Sidst i forløbet tilbyder vi, ved behov, fagligt løft med differentieret undervisning inden for klientens nærmeste zone for udvikling.