Neurologisk årsagsbehandling af læringsbesvær, arbejdshukommelse, samt synsproblemer

Læring, arbejdshukommelse og IQ

Vi arbejder med den neurologiske årsag til de tre former for ordblindhed/dysleksi:

  • Synsordblindhed / visuel dysleksi (fx. ordgenkendelse, b/d, ud/du ombytning, gættelæsning, linjeskift).
  • Hørelsesordblindhed / auditivdysleksi (fx. bogstavslyde, endelser, huske beskeder, baggrundsstøj).
  • Blandet ordblindhed (både syns- og hørelsesorblindhed).

Vi arbejder med den neurologiske årsag til talblindhed:

  • Ombytninger af tal (fx. 70/90 eller 34/43).
  • Hukommelsen af tabeller eller matematiske forklaringer
  • Logisk forståelse. 

Sidst i forløbet tilbyder vi fagligt løft med differentieret undervisning inden for barnets nærmeste zone for udvikling.

Vi arbejder med den neurologiske årsag til de tre former for ordblindhed/dysleksi:

Vi arbejder med den neurologiske årsag til talblindhed:

Sidst i forløbet tilbyder vi fagligt løft med differentieret undervisning inden for barnets nærmeste zone for udvikling.

Vi arbejder med den neurologiske årsag til nedsat arbejdshukommelse og nedsat IQ:

  • Årsagen til nedsat arbejdshukommelse og IQ finder vi i hjernens opfattelse/perception af syn og hørelse, samt kropsforstyrelser. Når årsagerne er analyseret og trænet, ser vi vores klienters resultater på arbejshukommelse og IQ test bliver meget bedre. 
  • Psykologiske analyser som fx. WISC test, er foretaget på flere af vores klienter før og efter træningsforløbet hos egne psykologer. 
  • Vi har bl.a. hjulpet specialeskolebørn tilbage til almen klasser.

Vi arbejder med den neurologiske årsag til nedsat arbejdshukommelse og nedsat IQ: